Taart van Bregje

Privacy verklaring

Om dit Privacy Statement volgens de regels beknopt en transparant te houden geven wij het puntsgewijs weer.

Identiteit: Taart van Bregje, Dijkstraat 52, 5554 PS Valkenswaard. KvK 56976305.
Voor verdere gegevens en contact verwijzen wij je naar onze contactpagina

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:

Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam (initialen, achternaam)
Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen)
Geslacht
Adres en woonplaats
Bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opgeslagen.

Duur van de opslag: 
Je gegevens worden voor de wettelijke termijn opgeslagen in ons  financiële pakket en jouw contactgegevens alleen voor de duur van onze relatie. Bij beëindiging van onze relatie zullen wij je gegevens verwijderen. Voor de financiële administratie gelden de wettelijke bewaar termijnen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens: 
Je kunt ten allen tijden jouw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien.
Door een mail te sturen aan info[at]taartvanbregje.nl kun je ons een verzoek doen van inzage, correctie of verwijdering. Wij zullen je in dat geval wel vragen om je op enerlei wijze te identificeren. Taart van Bregje zal in dit geval binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Bij schenden van de regels heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: 
Je gegevens worden onder geen beding aan derde verstrekt tenzij dit de wet verlangt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Wij maskeren een deel van je ip-adres.
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe worden uw gegevens beveiligd:
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Alle medewerkers van Taart van Bregje die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gebruik van uw gegevens:
Taart van Bregje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door jouw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel cliënt te zijn of worden van Taart van Bregje ga je ermee akkoord dat Taart van Bregje jouw gegevens overeenkomstig deze Privacy verklaring gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of cliënt van ons zijn. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om je aan te melden voor een of meerdere activiteiten of workshops van Taart van Bregje. 

Om je bij het bezoek aan een website van Taart van Bregje te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. De door jou aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Taart van Bregje niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Taart van Bregje geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Vanzelfsprekend kunnen onze privacyregels wijzigen. Op deze pagina kun je daarvan de wijzigingen bijhouden. Mocht het zijn dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn zullen we deze met onze klanten communiceren.

Versie: april 2019

sweetstable